soğuk oda kapısı soğuk oda kapıları


SOĞUKTA MUHAFAZA YÖNTEMİ NEDİR?

Bu metodlar dörde ayrılır.

1- Soğuk muhafaza: Ürünlerin donma derecelerinin üstünde uygulanan soğutma usulüdür.
2- Derin dondurma: Sağlıklı muhafazaya göre daha uzun süre muhafaza ortamı yaratma usulüdür.
3- Dondurarak kurutma: Ürünler önce dondurulur sonra havası boşaltılmış bir odaya alınırlar. Bu odada ürünlerden ortama geçen su buharının cihazlarla website emilerek suyun alınmasıyla ürünün tamamen kurutulması yöntemidir.
4- Ön soğutma: Ürünlerin depolama öncesinde doldurmadan sıcaklıkların kısa sürede düşürülmesine denir.

SOĞUTMA MADDELERİ

Soğuk hava depolarında düşük sıcaklığı oluşturan maddelere soğutma maddeleri adı verilmektedir.

Soğutma maddelerinin buharlaşma sıcaklıkları yüksek olup bu maddeler kompresörlerde sıkıştırıldıklarında basınç ve sıcaklıkları artar.
Kondasör denilen soğutucularda sıcaklıkları alınır ve basınçları düşürülerek genleştirilirler.

Genleştikçe ortamın sıcaklığını alarak soğukluk yaratırlar.

Çetiner Soğutma
soğuk oda kapısı soğuk oda kapıları


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *